Oferta
O FirmieOfertaKontakt

Cennik 
Wzór Umowy 
Usługi Księgowe>Oferta

 

Księgi handlowe

 

Oferuję prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych), szczególnie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (sami, w spółkach cywilnych lub jawnych).

Księga Przychodów
i Rozchodów

 

Prowadzę księgi  przychodów i rozchodów oraz inne ewidencje podatkowe

Podatek VAT

 

Rozliczam podatek od towarów i usług (VAT), również sam, bez prowadzenia w/w ksiąg.

Rozliczenia płacowe

 

Dokonuję rozliczeń płacowych pracowników.

Rozliczenia z ZUS

 

Wykonuję też wszelkie czynności w zakresie rozliczeń z ZUS właścicieli firm oraz ich pracowników, z przekazem elektronicznym włącznie.

[Główna][O Firmie][Oferta][Kontakt]

Copyright(c) 2003 Grzegorz Miller. Wszelkie prawa zastrzeżone.
grzes@miller.art.pl